Kansallinen syöpäkeskus

Kuvassa pehmeäkantinen kirja, laskin ja tietokone

Seulontaohjelmien toteuttamista ohjaavat laatukäsikirjat julkaistu 

Käsikirjat antavat suosituksia toimivien ja kustannusvaikuttavien seulontaohjelmien toteuttamiseksi.

Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä on julkaissut valtakunnallisia seulontaohjelmia eli kohdunkaulan syövän, rintasyövän ja suolistosyövän seulontoja koskevat laatukäsikirjat. Laatukäsikirjat on tarkoitettu päätöksenteon ja toiminnan tueksi seulonnan organisoinnista ja käytännön toteutuksesta vastaaville tahoille. Käsikirjat antavat tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen perustuvia suosituksia toimivien ja kustannusvaikuttavien seulontaohjelmien toteuttamiseksi.

Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä

Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmän tehtävänä on ohjeistaa ja seurata syöpäseulontojen käynnistämistä, toteutusta ja kehittämistä sekä tehdä ehdotuksia ja avustaa asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä syöpäseulontoihin liittyvien lakien ja asetusten valmistelussa.

Vuodesta 2018 toimineessa kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmässä jäseninä ovat seulontarekisterin johtaja, STM:n edustaja, syöpälääkärien edustaja sekä edustajat kaikista alueellisista syöpäkeskuksista sekä kansallisen syöpäkeskuksen FICANin koordinoivasta yksiköstä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Annika Auranen, johtaja, Sisä-Suomen syöpäkeskus (FICAN Mid).

Laatukäsikirjojen valmistelu seulontakohtaisissa asiantuntijaryhmissä

Seulontaohjelmien laatukäsikirjojen valmistelusta ovat vastanneet syöpäseulontojen ohjausryhmän nimittämät asiantuntijaryhmät. Asiantuntijaryhmien puheenjohtajina ovat toimineet seulontajohtaja Tytti Sarkeala (suolistosyövän seulonta), naistentautien erikoislääkäri Pekka Nieminen (kohdunkaulan syövän seulonta) ja radiologian erikoislääkäri Johanna Alanko (rintasyövän seulonta). 

Laatukäsikirjoissa ohjeistetaan perusteellisesti seulontaohjelman eri vaiheiden toteutuksesta kutsujen lähettämisestä seulonnan jatkotutkimuksiin ja seulontatietojen raportointiin Syöpärekisteriin. 

Laatukäsikirjoista julkaistaan myöhemmässä vaiheessa myös ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. 

Tutustu tarkemmin seulonnan laatukäsikirjoihin suoraan täältä:

Suolistosyövän seulonnan laatukäsikirja 

Rintasyövän seulonnan laatukäsikirja 

Kohdunkaulan syövän seulonnan laatukäsikirja 

Seulontaohjelmien laatukäsikirjojen esittelytilaisuus

Laatukäsikirjojen sisältöä esitellään tarkemmin webinaarissa toukokuun 13. päivä klo 9.30–11.00, johon voit ilmoittautua suoraan tämän linkin kautta: seulontaohjelmien laatukäsikirjojen esittely: ilmoittautuminen. Linkki webinaarin tallenteeseen lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.  

Lisätietoja: 

Aapeli Nevala, kehittämispäällikkö, Suomen Syöpärekisteri, 044 536 4365 (suolistosyövän seulonta) 

Laura Niinikoski, rintasyöpäseulonnan asiantuntija, Suomen Syöpärekisteri 050 472 4053 (rintasyövän seulonta) 

Veli-Matti Partanen, kehittämispäällikkö, Suomen Syöpärekisteri, 050 596 6367 (kohdunkaulan syövän seulonta) 

Kaikki ajankohtaiset