FICAN South eteläinen syöpäkeskus logo
Fican West Läntinen syöpäkeskus logo
FICAN East itäinen syöpäkeskus logo
Fican Mid sisä-suomen syöpäkeskus logo
Fican North pohjoinen syöpäkeskus logo
FICAN South eteläinen syöpäkeskus logo
Fican West Läntinen syöpäkeskus logo
FICAN East itäinen syöpäkeskus logo
Fican Mid sisä-suomen syöpäkeskus logo
Fican North pohjoinen syöpäkeskus logo

    Tilaa uutiskirjeemme

    Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN, Finnish Cancer Centre) tehtävänä on yhtenäistää hyvinvointialueiden hoitokäytäntöjä ja turvata tasalaatuinen hoito kaikille syöpäpotilaille. Kansallisen syöpäkeskuksen muodostavat viisi alueellista syöpäkeskusta ja sen toimintaa koordinoi kansallinen yksikkö

    Kansallisen syöpäkeskus on keskeinen toimija syöpätutkimuksen ja -seurannan saralla ja sen tehtävänä on parantaa syövänhoidon laatua, edistää syöpätutkimusta ja yhdenvertaistaa hoitokäytänteitä Suomessa. Lisätietoa syöpäkeskusten toiminnasta saat oman alueesi syöpäkeskukselta.

    Ajankohtaista

    Kaikki ajankohtaiset