Kansallinen syöpäkeskus

iCAN kansallinen ohjelma käynnistyi: 2,5 miljoonan euron rahoitus alueellisille syöpäkeskuksille biopankkihankkeisiin

Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin puitteissa käynnistyvät hankkeet tulevat vahvistamaan syövän molekyyliprofilointia koko Suomessa. Hankkeet ovat osa iCAN tutkimushanketta. Tavoitteena on kehittää valmiuksia syövän tuorenäytteiden keräykseen ja molekyyliprofilointidatan ja terveystietojen yhdistämiseen yli syöpätyyppien.

iCAN digitaalisen yksilöllisen syöpälääketieteen hanke on yksi Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaivoista. Sen tavoitteena on tunnistaa uusia hoitokohteita yhdistämällä syöpäkasvaimen molekyyliprofilointitietoa ja muuta potilaan terveystietoa. Hanke on käynnistynyt Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan yhteistyönä eteläisen syöpäkeskuksen puitteissa ja laajenee nyt käynnistyvien hankkeiden myötä kaikkiin Kansallisen syöpäkeskus FICANin alueellisiin keskuksiin yhteistyössä alueellisten biopankkien kanssa.

Itäisen syöpäkeskuksen iCANEAST-hankkeessa pyritään lisäämään molekyyliprofilointia laajasti: lymfoomissa, eturauhassyövässä, rintasyövässä, munasarjasyövässä, endometriaalisyövässä ja keuhkosyövässä yhteistyössä Itä-Suomen biopankin ja genomikeskuksen kanssa.

Pohjoisen syöpäkeskuksen CPII (cancer, predisposition, immunology, individualized) -hankkeessa ruoansulatuskanavan syöpien ja rintasyöpien perinteistä molekyyliprofilointia verrataan optiseen genomikartoitukseen yhteistyössä biopankki Borealiksen kanssa.

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen iCAN-Tampere -hankkeessa kehitetään prosesseja paksusuolen ja peräsuolen syövän sekä eturauhassyövän yksilölliseen hoitoon yhteistyössä Tampereen biopankin kanssa.

Läntisen syöpäkeskuksen iCAN-Turku –hankkeessa kehitetään prosesseja ja kyvykkyyksiä rintasyövän ja munuaissyövän tuorenäytekeräykseen ja molekyyliprofilointiin yhteistyössä Auria Biopankin kanssa, sekä selvitetään muun muassa rintasyövän kehittymistä vertaamalla rintasyövän esiasteiden ja kehittyneen rintasyövän molekyyliprofiileja.

”iCAN kansallinen ohjelma on merkittävä askel diagnostiikalle tärkeän syövän tuorenäytekeräyksen lisääntymiselle koko Suomessa. Yhteensä hankkeissa tavoitellaan jopa 2000 potilaan syöpänäytteiden analysointia”, toteaa kansallisen ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, dekaani Johanna Arola Helsingin yliopistosta.  

Alueellisia iCAN-hankkeita tuetaan sekä iCAN-lippulaivan Suomen Akatemian rahoituksen että alueellisen tuen kautta.  iCAN kansallinen ohjelma on siihen osallistuvien hyvinvointialueiden ja yliopistojen sopimus ja se tukee käynnistyvää FICANin kansallista syövän täsmälääketieteen ohjelmaa.

”Tuorenäytekeräys mahdollistaa uusien tarkempien analyysien tekemisen potilasnäytteistä ja antaa mahdollisuuksia tarkempaan diagnostiikkaan ja saattaa siten vaikuttaa hoitomahdollisuuksiin. Hyvinvointialueiden haastavassa tilanteessa tämä merkittävä rahoitus syövän molekyyliprofilointiin neljään alueelliseen syöpäkeskukseen on erittäin tervetullutta”, toteaa iCAN kansallisen ohjelman ohjausryhmän varajäsen ja Läntisen syöpäkeskuksen johtaja, syöpälääkäri Pia Vihinen.


Lisätietoja:
iCAN kansallisen ohjelman koordinaattori Satu Koskinen (ican-fin@helsinki.fi)

Kaikki ajankohtaiset