Kansallinen syöpäkeskus

Kansallinen syöpäkeskus FICAN hyväksytty OECI jäseneksi

Kansallinen syöpäkeskus FICAN on hyväksytty Organisation of European Cancer Institutes (OECI) jäseneksi. Jäsenyys hyväksyttiin Helsingissä järjestettyjen OECI Onkologia -päivien yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa 14.6.2024. FICAN on ensimmäinen kansallinen syöpäverkosto, joka on hyväksytty OECI jäseneksi.

FICANin lisäksi OECI hyväksyi vuosikokouksessa yhteensä 19 uutta jäsentä.

OECI (Organisation of European Cancer Institutes) on eurooppalainen järjestö, joka tuo yhteen syöpätutkimuksen ja -hoidon keskukset sekä verkostot. OECI tavoitteena on edistää hyviä käytänteitä ja mielekästä organisoitumista syövän hoidossa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa laadun ja tulosten parantamiseksi sekä tasavertaisen syövänhoidon varmistamiseksi.

Tämän vuoden OECI-päivien ohjelmassa esiteltiin myös lisääntyvää merkitystä saavia syöpäverkostoja. Kansallinen syöpäkeskus FICAN oli kutsuttu tässä yhteydessä esittäytymään kansallisen syöpäverkoston mallina, ja myöhemmin OECI:n vuosikokouksessa se hyväksyttiin jäseneksi.

”FICAN on ensimmäinen kansallinen syöpäverkosto, joka on hyväksytty OECI jäseneksi, ja olen varma, että tämä järjestely on hyödyllinen paitsi Suomelle myös OECI:lle sen verkostotoimintojen kehittämisessä”, toteaa OECI laatu- ja akkreditointijohtaja Simon Oberst.

OECI akkreditointiohjelma työkaluna FICANin tavoitteiden edistämisessä

OECI:n akkreditointi- ja sertifiointiohjelma (A&D Programme) on keskeinen työkalu jatkuvaan laadun parannukseen. Akkreditointeja myönnetään kolmessa kategoriassa; OECI Cancer Centre (CC), OECI Comprehensive Cancer Centre (CCC) sekä OECI Comprehensive Cancer Network (CCN). Kaikki nämä edellyttävät korkeaa moniammatillisuutta ja laadukasta syövän hoitoa.

Suomessa on jo neljä akkreditoitua keskusta. OECI kokouksen isännöinyt HUS Syöpäkeskus (CCC); Tampereen yliopistollinen sairaala Syöpäkeskus (TAYS CC), Turun yliopistollinen sairaala Syöpäkeskus (TYKS CC) ja Kuopion yliopistollinen sairaala Syövänhoitokeskus (KUH CC). Oulun yliopistollinen sairaala on parhaillaan akkreditointiprosessissa. Nämä viisi sairaalaa toimivat myös FICAN alueellisten syöpäkeskusten ydinyksikköinä.

OECI akkreditointiohjelma onkin näin toiminut yhtenä keskeisenä työkaluna toiminnan kehittämisessä näissä yksiköissä. Ennen kaikkea, ohjelma on osoittautunut käytännölliseksi lähestymistavaksi edistää FICANin keskeistä tavoitetta parantaa kansallista yhdenvertaisuutta syövän hoidossa ja tutkimuksessa tarjoamalla tehokkaan kansallisen kehyksen ja työkalun syövän hoidon ja tutkimuksen yhtenäiselle kehittämiselle Suomessa, kohti yhteisiä korkeatasoisia laatustandardeja.

Tulevaisuudessa nähdään tärkeänä pohtia myös OECI verkostostandardien hyödyntämisen mahdollisuudet FICAN toiminnan kehittämisessä.

Jäsenyyden merkitys ja tavoitteet

FICANin OECI jäsenyys vahvistaa Suomen sitoutumista syövän hoidon ja tutkimuksen kehittämiseen. Yhteisten standardien ja parhaiden käytäntöjen avulla FICAN pyrkii parantamaan syövän hoidon ja tutkimuksen laatua ja yhdenmukaisuutta koko maassa.

”Jäsenyyden myötä meidän tulee tavoitella hyvien käytänteiden laajennusta vahvemmin kaikille FICANin hyvinvointialueille ja näin lisätä yhdenvertaisuutta koko Suomessa. OECI-yhteisö tarjoaa erinomaisen vertaistuen, selkeät standardit ja ideoita myös verkoston kehittämiseksi”, korostaa FICANin johtaja Tomi Mäkelä.

OECI toimintaa ja verkostoa tiiviisti hyödyntäen FICAN jatkaa entistä vahvemmin työtään potilaiden korkealaatuisen hoidon ja tutkimuksen hyväksi.

Lisätietoja: Kansallinen syöpäkeskus FICAN, info@fican.fi

Kaikki ajankohtaiset