Kansallinen syöpäkeskus

Kolorektaalisyövän kansalliset hoitosuositukset on päivitetty

Päivitetty hoitosuositus on julkaistu Duodecimin Terveysportin Lääkärin tietokannat hoitosuosituksissa 18.6.2024. Päivityksissä on huomioitu vuoden 2021 jälkeen ilmestyneet tutkimustulokset sekä kollegakunnan esittämät kysymykset. Päivityksiä ja tarkennuksia tehtiin yhteensä 17 kohtaan koskien diagnostiikkaa, hoidon valintaa, onkologisia hoitoja sekä leikkaushoitoa. Suosituksiin on lisätty myös aihekohtaisia uusia viitteitä.

”Keskeisiä päivitettyjä asioita ovat mm. tarkennukset lyhyen sädehoidon käytöstä leikkausta edeltävällä viikolla sekä totaalineoadjuvanttihoidon käytöstä paikallisesti edenneessä peräsuolisyövässä perustuen RAPIDO-tutkimuksen seurantatuloksiin. Suosituksiin on lisätty asiantuntijakannanotto polyyppikarsinoomien hoidosta, koska kolorektaalisyövän seulonnan myötä näiden muutosten esiintyvyys on nopeasti lisääntynyt. Uutena asiana on lisätty suositus peroraalisen antibiootin käytöstä mekaanisen suolentyhjennyksen yhteydessä ennen peräsuolisyövän typistysleikkausta perustuen kansalliseen MOBILE2-tutkimukseen. Lisäksi on annettu ohje S-1-solunsalpaajien käytöstä metastaattisessa taudissa ja päivitetty teksti levinneen taudin ylläpitohoidosta”, kertoo hoitosuositusryhmän puheenjohtaja, dosentti Anna Lepistö HUS Vatsakeskuksesta.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Hoitosuositusten tavoitteena on yhtenäistää kolorektaalisyövän hoito Suomessa ja auttaa kolorektaalisyövän hoitoa toteuttavia lääkäreitä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tarjotaan työkaluja radiologisen ja patologisen diagnostiikan avuksi. Kolorektaalisyövän seulonta on rajattu hoitosuositusten ulkopuolelle.

Hoitosuositus koskee erityisesti erikoissairaanhoidon lääkäreitä, mutta diagnostiikan ja seurannan osalta myös perusterveydenhuoltoa. Suositukset ja päivitys on laadittu yhteistyössä syöpäalan asiantuntijoiden kanssa.

Menetelmäasiantuntijana kolorektaalisyövän moniammatilliseen hoitosuositusryhmään osallistui Jorma Komulainen Duodecimin Käypä hoito -toimituksesta. Eteläinen syöpäkeskus (FICAN South) on tukenut Kolorektaalisyövän kansallista hoitosuositustyötä ja suositusten päivittämistä. 

Linkki hoitosuositukseen: Kolorektaalisyövän kansalliset hoitosuositukset

Hoitosuositusryhmä
pj. Anna Lepistö, Suvi Marjasuo, Heidi Nurmi, Jukka Rintala, Raija Ristamäki ja
Ari Ristimäki

Kaikki ajankohtaiset