Kansallinen syöpäkeskus

Syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki keskeisenä aiheena FICANin ja Syöpäjärjestöjen yhteistyöpäivässä  

Syöpäjärjestöt ja FICAN kokoontuivat 15.5.2024 vuosittaiseen yhteistapaamiseen Syöpäjärjestöjen uusissa tiloissa Lääkäritalossa ja etäyhteyden välityksellä. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä ja etänä yhteensä noin 70 ammattilaista hyvinvointialueilta ja syöpäjärjestöistä. Tapaamisessa käsiteltiin ajankohtaisia kansallisia aktiviteetteja, joissa FICAN ja Syöpäjärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä. Aiheina olivat muun muassa syöpästrategiatyön käynnistyminen, syövän laaturekisterihanke, syöpäseulontojen kehittäminen ja eurooppalainen yhteistyö ECHoS National Cancer Mission Hubs -projektin tiimoilta. 

Iltapäivän pääpaino oli syöpäpotilaan psykososiaalisessa tuessa. Tavoitteena oli herättää keskustelua syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen valtakunnallisen yhteisen tilan muodostamiseksi. Tilaisuudessa tarkasteltiin syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen nykytilaa sekä palvelujärjestelmän (hyvinvointialueet) että syöpäjärjestöjen näkökulmasta. Lisäksi iltapäivässä kuultiin arvokas puheenvuoro kokemusasiantuntijan näkökulmasta psykososiaalisen tuen merkityksestä potilaan omalla polulla. 

Psykososiaalisen tuen nykytila ja yhteiset kehitystarpeet 

Iltapäivän keskusteluissa korostui psykososiaalisen tuen merkitys syöpäpotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Haasteena todettiin kuitenkin psykososiaalisen tuen käsitteen laajuus ja sen yhtenäisen määritelmän puuttuminen, mikä osaltaan myös vaikeuttaa kehittämistä ja tuen toteutumisen seurantaa. 

Anna-Elina Rahikainen (FICAN South/HUS Syöpäkeskus) kertoi tilaisuudessa syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen palveluista HUS Syöpäkeskuksessa.

Psykososiaalista tukea toteutetaan ensisijaisesti palvelujärjestelmän sisällä potilasta hoitavien ammattilaisten sekä tarvittavien erityistyöntekijöiden toimesta. Palvelut vaihtelevat hyvinvointialueittain, mutta niitä kehitetään aktiivisesti. Lisäksi aiheen parissa tehdään tiivistä yhteistyötä sairaaloiden ja syöpäyhdistysten kanssa useilla alueilla.

Syöpäjärjestöillä on myös merkittävä rooli potilaiden psykososiaalisen tuen tarjoamisessa. Syöpäjärjestöjen kattava toiminta ja palvelut toimivat tärkeänä julkisen terveydenhuollon palvelujen tukevana toimintana. Psykososiaalinen tuki, josta järjestötoimijat ottavat vastuuta, kattaa mm. tiedon jakamisen ja neuvontatyön ohella myös konkreettisen keskusteluavun sekä vertaistukitoiminnan järjestämisen.

Tärkeimpinä kehittämistarpeina tunnistettiin mm. kansallisesti yhtenäisten suositusten ja toimintamallien luominen syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen toteuttamiseen sekä seurannan ja vaikuttavuuden parantaminen. Yhteistyöpäivä tarjosi arvokkaita näkökulmia kansallisen kehittämisen suunnitteluun, ja tavoitteena on jatkaa yhteistyötä tämän aiheen parissa.

Kaikki ajankohtaiset