Kansallinen syöpäkeskus

FICANin ylilääkäri Timo Nykopp Vaikuttavaa syövänhoitoa -tilaisuudessa

Vaikuttavaa syövänhoitoa -tilaisuudessa keskusteltiin syöpästrategiasta

Mediuutisten Vaikuttavaa syövänhoitoa -tilaisuudessa 11.4.2024 keskusteltiin kansallisesta syöpästrategiasta. Kansanedustaja (kok), sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kertoi Sosiaali- ja terveysministeriön laativan parhaillaan toimeksiantoa Kansalliselle syöpäkeskukselle FICANille syöpästrategian valmistelusta. Syöpästrategian on tarkoitus olla valmis ensi vuoden toukokuussa.

FICANin ylilääkäri Timo Nykopp toi puheenvuorossaan esille strategian välttämättömyyden. Syöpätapausten määrä kasvaa, ja on ensiarvoisen tärkeää pystyä kohdentamaan resurssit tehokkaasti syövän ehkäisyyn, varhaiseen havaitsemiseen, hoitoon ja tutkimukseen. Yksi nykytilanteen haaste on alueelliset erot syöpään sairastumisessa ja kuolleisuudessa. Kansallisen syöpästrategian tärkeimpiä tavoitteita on luoda valtakunnalliset suuntaviivat ja parantaa koko hoitoketjun yhdenvertaisuutta diagnostiikasta hoitoon pääsyyn, kuntoutukseen ja seurantaan sekä palliatiiviseen hoitoon, psykososiaalinen tuki huomioiden.

”Syöpästrategia määrittää askeleet hoidon laadun sekä vaikuttavuuden arviointiin. Strategia auttaa parantamaan syöpäpotilaiden hoitoa ja hoidon tuloksia asettamalla selkeät ja konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet laadun ja vaikuttavuuden seurantaan”, painotti Nykopp.

”Strategian laatiminen edellyttää laajaa sidosryhmäyhteistyötä, johon kutsutaan mukaan kaikki syövän ympärillä työskentelevät ammattilaiset, toimijat ja viranomaiset.  Tiivis yhteistyö vahvistaa syövän hoidon ja tutkimuksen ekosysteemiä ja tukee strategian toimeenpanoa.” Nykopp jatkoi.

Tilaisuudessa kuultiin lisäksi Roskilden yliopiston professori Peter Triantafilloun, Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtajan Jenni Tamminen-Sirkiän sekä tutkijaprofessori Juha Klefströmin puheenvuorot. Paneelikeskustelussa Tamminen-Sirkiä, Klefström, Nykopp ja Laiho keskustelivat hoitoon pääsystä sekä syöpätutkimuksen merkityksestä. Panelistien viesti hyvinvointialueille oli, että hoitoonpääsytiedot tulisi julkaista avoimesti, ja kliiniseen tutkimukseen on välttämätöntä panostaa. Tulevan syöpästrategian toimeenpanon kannalta on ehdottoman tärkeää, että strategiaan sitoudutaan eri terveydenhuollon tasoilla. Syöpästrategian valmistelua tullaan tekemään yhteistyössä. Paneelin juonsi Mediuutisten päätoimittaja Anne Lahnajärvi.

FICAN tiedottaa syöpästrategiatyön käynnistymisestä ja edistymisestä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa (Twitter, LinkedIn), pysy siis kuulolla! Kannattaa myös merkitä kalenteriin Kansallinen syöpäfoorumi, joka järjestetään hybriditilaisuutena 10.10.2024. Tapahtumassa kuullaan tilannekatsaus syöpästrategiatyön edistymisestä, ja ohjelma julkaistaan toukokuun aikana.

Kaikki ajankohtaiset